Storskrald

affaldVestforbrænding, som afhenter sorteret affald i Nøddeboparken, meddeler følgende:

Affald, som sorteres i affaldscontainere, som f.eks. pap, plast og metal, fjernes ikke længere via storskrald ordningen.

Har du store emner at pap, plast og metal, skal dette blot stilles ved siden af den pågældende container den dag denne tømmes, og vil så blive fjernet samtidig med at beholderen tømmes.

Spørgsmål til affaldsordningen kan stilles til Vestforbrænding kundeservice på tlf. 70 25 70 60