Informationer fjernvarme

fjernvarmeHer er en række informationer omkring fjernvarme.

Indhold
Midlertidig nedtagelse af fjernvarmemåler
Instruks for arbejde på hovedrør for fjernvarme
Instruks for udskiftning af varmtvandsbeholdere
VVS arbejde i egen bolig
Ejerskab af fjernvarmeledninger og ventiler
Skema til kontrolaflæsning af varmeforbrug (Excel)
Skema til kontrolaflæsning af varmeforbrug (PDF)
Gode råd til storforbrugere af fjernvarme
Anbefaling af termostater/problemer med Danfoss Living termostater
Brug alle radiatorer
Aflæsning af målere
Flytteaflæsningsskema
Parcel- og adresseliste