Støjvolden

VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab) skal renovere fjernvarmerør, som løber langs med støjvolden.

Som forberedelse til dette arbejde skal alle buske og træer på støjvolden fjernes.

Der findes en tinglyst servitut der gør at VEKS skal have adgang til fjernvarmerørene.

Grundejerforeningen vender tilbage når vi ved mere om omfanget af renoveringen.