Kloak

Kloakledningerne i Nøddeboparken tilhører Vallensbæk kommune, men det er HOFOR der har ansvaret for drift og vedligeholdelse.

Ved kloakproblemer (f.eks. lugtgener eller forstoppelse) skal man kontakte HOFOR kundeservice: tlf. dagtimer 33 95 23 01 ellers 38 88 24 24.

Stikledninger fra eget hus og ud til hovedledningen er på eget ansvar. Kloakredskaber kan udlånes fra skur ved Bjørnebo ved henvendelse til bestyrelsen.

Husk at brønde til både kloak og regnvand skal være fritlagte, således at HOFOR har fri adgang til disse ved forstoppelse mv.