Bregnebo

Entreprenøren, som udfører rørarbejde langs Nøddebo Allé, har desværre opkørt nogle brosten i indkørslen til Bregnebo.

Der vil i morgen onsdag 17.04.2024 blive lagt en jernplade over området og reparation udført senere.

Opdatering 20.04.2024:

Reparation er forsinket.

Gravearbejde langs Nøddebo Allé #2

Grundejerforeningen har nu fået yderligere information omkring gravearbejdet på Nøddebo Allé.

Et eksisterende spildevandsrør skal forstærkes. Derfor bliver der i øjeblikket gravet ud til et brønd på Nøddebo Allé, hvorfra forstærkningsarbejdet skal udføres.

Mens dette forstærkningsarbejde står på, etableres der et midlertidig spildevandsrør oven på jorden langs Nøddebo Allé. Materialer hertil kommer i denne uge og i næste uge samles det til ét langt rør.

Arbejdet står på i perioden 8/4 – 7/5 2024.

Generalforsamling 2024

Årets generalforsamling afholdes torsdag 18.04.2024 kl. 19.00 i festsalen på Egholmskolen.

Du kan læse alt om den kommende generalforsamling, herunder dagsorden med bl.a. følgende punkter:

 • Bestyrelsens beretning for 2023
 • Årsregnskab 2023
 • Indkomne forslag
 • Forslag til budget for 2024
 • Forslag til kontingent for 2024
 • Valg til bestyrelsen

i seneste nummer af Nødderåbet her, som også er omdelt til samtlige postkasser i Nøddeboparken.

Storskrald

affaldVestforbrænding, som afhenter sorteret affald i Nøddeboparken, meddeler følgende:

Affald, som sorteres i affaldscontainere, som f.eks. pap, plast og metal, fjernes ikke længere via storskrald ordningen.

Har du store emner at pap, plast og metal, skal dette blot stilles ved siden af den pågældende container den dag denne tømmes, og vil så blive fjernet samtidig med at beholderen tømmes.

Spørgsmål til affaldsordningen kan stilles til Vestforbrænding kundeservice på tlf. 70 25 70 60

Fastelavnsfest 2024

Giv dine børn en sjov formiddag og lade dem være kreative med en flot udklædning, så deltag i grundejerforeningens fastelavnsfest, se den omdelte indbydelse her.

Der vil være tøndeslagning søndag 11. februar 2024 kl. 11:00 på legepladsen ved svævebanen. Der er slikposer til alle samt præmier til kattekongerne/-dronningerne.

Billetter koster 40 kr. (MobilePay modtages) og kan købes hos Britta i Stærebo 48 på følgende 2 dage:

 • Mandag 5. februar 2024 kl. 18:00 – 20:00
 • Tirsdag 6. februar 2024 kl. 18:00 – 20:00

Nødderåbet januar 2024

Nødderåbet for januar 2024 er omdelt til alle postkasser i Nøddeboparken. Du kan også læse det online her.

Indhold i dette nummer er:

 • Årets generalforsamling finder sted torsdag 18. april 2024 kl. 19.00 i festsalen på Egholmskolen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftlig til bestyrelsen senest fredag 15. marts 2024
 • Der afholdes fastelavnsfest søndag 11. februar 2024 kl. 11.00 på legepladsen v/svævebanen. Der er udsendt særskilt invitation – se her
 • Opfølgning omkring ønske om fortov langs Nøddebo Allé samt info fra GlobalConnect til dem der fik flyttet fiberboks

Selvaflæsning af fjernvarme pr. 31.12.2023

Selvaflæsningskort til fjernvarme er omdelt til alle postkasser i Nøddeboparken.

Indberetningen bedes foretaget så tæt som muligt på søndag 31. december 2023, dog senest onsdag 7. januar 2024.

Benyt venligst elektronisk indberetning via hjemmesiden: Selvaflæsning af fjernvarme

Selvaflæsning af fjernvarme foretages 2 gange årligt – i december og maj måneder. Selvaflæsningen i december danner baggrund for varmeregnskabet, som afregnes i maj/ juni måned, mens selvaflæsningen i maj er en kontrolmåling.

Nødderåbet november 2023

Nødderåbet for november 2023 er omdelt til alle i Nøddeboparken. Du kan også læse det online her.

Indhold i dette nummer er:

 • Tagrender – du har pligt til at rense dine tagrender
 • Luftudladere – udskiftning tilendebragt
 • YouSee priser 2024 – kontingent justeres med prisstigningen
 • Storskrald – hvornår må det sættes frem
 • Tage – opsamling på debat omkring udskiftning

Vejloppemarked 03.09.2023

Så er det igen tid til det årlige vejloppemarked i Nøddeboparken.

Som sædvanlig afholdes loppemarkedet den første søndag i september måned og du opstiller din stand på egen grund:

søndag 3. september 2023 kl. 10.00 – 15.00

Vejloppemarkedet foregår på privat initiativ – arrangør i år er Ditte Putte Faurholm.