Støjvolden

VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab) skal renovere fjernvarmerør, som løber langs med støjvolden.

Som forberedelse til dette arbejde skal alle buske og træer på støjvolden fjernes.

Der findes en tinglyst servitut der gør at VEKS skal have adgang til fjernvarmerørene.

Grundejerforeningen vender tilbage når vi ved mere om omfanget af renoveringen.

Nødderåbet Juni 2024

Nødderåbet for juni 2024 er omdelt til alle postkasser i Nøddeboparken. Du kan også læse det online her.

Dette nummer indeholder information omkring den kommende udskiftning af varmefordelingsmålere.

  • Udskiftningen sker på bestemte dage for hver boligrække og kan ikke ændres, læs mere på hjemmesiden her.
  • Tidsplan for de enkelte boligrækker kan ses på hjemmesiden.
  • Der er oprettet en FAQ på hjemmesiden, som opdateres løbende hvis der kommer nye spørgsmål/svar.

Du bedes holde dig orienteret på hjemmesiden løbende under hele udskiftningsperioden.

Nye kanaler i grundpakken

Fra tirsdag 11. juni 2024 er der følgende nye kanaler i grundpakken:

  • Kanal 4 (serier og film)
  • Kanal 5 (underholdning)

Læs mere om de nye kanaler på YouSee her.

Grundpakken tildeles til alle og betales over kontingentet til grundejerforeningen. Det er dog muligt at fravælge grundpakken – læs mere her.

Selvaflæsning fjernvarme pr. 31. maj

Selvaflæsningskort til fjernvarme er omdelt til alle postkasser i Nøddeboparken.

Indberetningen bedes foretaget så tæt som muligt på fredag 31. maj 2024, dog senest mandag 3. juni 2024.

Benyt venligst elektronisk indberetning via hjemmesiden: Selvaflæsning af fjernvarme

Denne selvaflæsning er den sidste. Når udskiftning af varmefordelingsmålerne efter sommerferien er foretaget, foretages der fremover automatisk fjernaflæsning.

Referater fra bestyrelsesmøder

På generalforsamlingen i april måned 2024 blev det besluttet, at der skal offentliggøres et kort beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne.

Disse referater vil fremover kunne findes på hjemmesiden under menupunktet “Information”.

Referat fra bestyrelsesmødet 22.04.2024 kan læses her.

Gravearbejde langs Nøddebo Allé #4

Aarsleff er nu gået igang med selve strømpeforingen af det eksisterende kloakrør.

Strømpen (2 stk.) er ca. 200 meter lang og vejer ca. 80 tons. Strømpen skydes ind i det eksisterende kloakrør ved at den fyldes med vand.

Strømpen er fabrikeret i Århus og transporteret hertil på is. Strømpen er lavet af slags polyester/glasfiber og ved varme starter en 2 komponent proces, som gør at strømpen hæfter sig til siderne af det eksisterende kloakrør.

Indføring af strømpen tager én dag og de efterfølgende dage pågår hærdningen, som sker ved at slanger i kloakrøret fyldes med varmt vand.

Tilsvarende proces sker i næste uge på den anden halvdel af rørføringen og de efterfølgende 2 uger pågår oprydning.

Hvis der er spørgsmål til arbejdet, kan man kontakte Aarsleff på stedet eller på tlf. 36793333 i tidsrummet 8-16 (kontaktperson/entrepriseleder: Niels Salomonsen).

Varmeregnskab 2023

Varmeregnskab for 2023 er omdelt til alle, som var beboere i Nøddeboparken i 2023. PS: Der er en del der mangler navn på deres postkasser – vi håber alle har modtaget deres eget regnskab.

Tilbagebetaling eller efterbetaling bliver afregnet via BetalingsService (BS) i juni måned 2024, jf. omdelt følgebrev til varmeregnskabet.

Forbruget af fjernvarmevand i 2023 lå gennemsnitligt pr. hus på 218 m3 som svarer til en gennemsnitsudgift pr. hus på kr. 8.750.

Energiprisen fra fjernvarmeværket er steget med 5 % i forhold til året før.

Gravearbejde langs Nøddebo Allé #3

Aarsleff udfører de næste 2 uger renovering af eksisterende kloakrør (strømpeforing), mens omledning sker via de midlertidige rør langs Nøddebo Allé:

  • Uge 20 – mandag d. 13. maj til fredag d. 17. maj
  • Uge 21 – tirsdag d. 21. maj til fredag d. 24. maj

Lastbiler fra Aarsleff vil være synlige i området i hele perioden og kan fylde og støje en del.

Hvis der er spørgsmål til arbejdet, kan man kontakte Aarsleff på stedet eller på tlf. 36793333 i tidsrummet 8-16 (kontaktperson/entrepriseleder: Niels Salomonsen).

Referat fra generalforsamling 2024

Seneste nummer af Nødderåbet er nu omdelt til alle postkasser i Nøddeboparken. Her kan læse referatet fra generalforsamlingen, der blev afholdt torsdag 18. april 2024.

Du kan læse om bl.a. følgende:

  • Det kommende tagudvalg
  • Den kommende udskiftning af varmefordelingsmålere

Du kan også læse referatet online her.

PS: Vi har anvendt et andet trykkeri denne gang, der har trykt Nødderåbet i A4 format i stedet for som bestilt i det sædvanlige A5 format.

Bregnebo

Entreprenøren, som udfører rørarbejde langs Nøddebo Allé, har desværre opkørt nogle brosten i indkørslen til Bregnebo.

Der vil i morgen onsdag 17.04.2024 blive lagt en plade over området og reparation udført senere.