Udskiftning af varmefordelingsmålere

Projekt med udskiftning af varmefordelingsmålere er igangsat.

Grundejerforeningen har entreret med varmeingeniørfirmaet “A/S Ishøy & Madsen” til at stå for projektering, indhentning af tilbud, kontrol og opfølgning.

Valg af leverandør af henholdsvis målere og VVS firma til udskiftning af eksisterende målere forventes besluttet inden udgangen af oktober. 

Selve udskiftningen af varmefordelingsmålerne kan ikke nås i år inden varmesæsonen starter.

Derfor vil udskiftningen starte op i april 2024 og afsluttes medio juni 2024, således sommerferieafholdelse ikke påvirker adgang til husene.

Udskiftningen finanseres af de opsparede midler, som der ekstraordinært er betalt til igennem de senere år.