Varmeregnskab 2023

Varmeregnskab for 2023 er omdelt til alle, som var beboere i Nøddeboparken i 2023. PS: Der er en del der mangler navn på deres postkasser – vi håber alle har modtaget deres eget regnskab.

Tilbagebetaling eller efterbetaling bliver afregnet via BetalingsService (BS) i juni måned 2024, jf. omdelt følgebrev til varmeregnskabet.

Forbruget af fjernvarmevand i 2023 lå gennemsnitligt pr. hus på 218 m3 som svarer til en gennemsnitsudgift pr. hus på kr. 8.750.

Energiprisen fra fjernvarmeværket er steget med 5 % i forhold til året før.