Bregnebo

Entreprenøren, som udfører rørarbejde langs Nøddebo Allé, har desværre opkørt nogle brosten i indkørslen til Bregnebo.

Der vil i morgen onsdag 17.04.2024 blive lagt en plade over området og reparation udført senere.